Herkenning en erkenning

Wanneer iemand ontdekt dat hij of zij hoogsensitief is, vallen er vaak allerlei puzzelstukjes in elkaar. Eindelijk begrijp je waarom je reageert op de manier zoals je doet en waarom je soms bepaalde problemen ervaart.

Je sensitiviteit is een enorm waardevolle eigenschap. De uitdaging is te leven met deze eigenschap op een dusdanige wijze dat je leeft zonder jezelf te verliezen.

Maar hoe doe je dat dan;

Want door je hoogsensitiviteit ben je van nature vaak op de ander gericht en voel je vaak haarfijn wat daar nodig is. Je leeft als het ware buitenste-binnen en daardoor ga je wellicht voorbij aan je eigen gevoelens en behoeften. Je bent jezelf kwijtgeraakt, je talenten zijn niet gezien en je hoogsensitiviteit is als zodanig niet opgemerkt. Herkenning en erkenning is nodig om jezelf weer terug te vinden. Professionele begeleiding kan je hierbij helpen.

De hoogsensitieve mens behoeft mijns inziens een andere begeleiding dan de reguliere therapievormen. Mijn sensitieve kwaliteiten, mijn intuïtie en het vermogen om me zeer verfijnd af te kunnen stemmen stellen mij in staat om begeleiding te bieden die kan aansluiten bij de behoefte van de hoogsensitieve cliënt. Ook mijn ervaringsdeskundigheid draagt hier zeker aan bij.

Ondersteuning voor het hoogsensitieve kind

Ik bied ook ondersteuning in het omgaan met het hoogsensitieve kind. Dit geldt zowel voor ouders alsmede voor de ( professionele ) begeleiders van het kind.